Logo Utrecht University

Accountable Governance

News

Masterclass Professional Judgment Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

Tweemaal per jaar organiseert de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland een Masterclass voor visatoren. De Masterclass in november zal gaan over een kernkwaliteit van visitatoren: professional judgment.

Professional judgment is het vermogen om tot een afgewogen oordeel te komen, rekening houdend met de specifieke, lokale situatie. Daarbij is ‘goed oordelen’ nog iets anders dan ‘effectief oordelen’: komt de boodschap ook áán, kúnnen betrokkenen (corporatie, huurders, gemeente) er echt iets mee, zet het hen in beweging?

Dr. Thomas Schillemans (Universiteit Utrecht), gepromoveerd op (o.a.) visitaties, reikt inzichten en ervaringen aan. Uit literatuur, van elders, maar deels ook gebaseerd op nieuw onderzoek naar visitaties van woningcorporaties.

Klik hier voor meer informatie over de Masterclasses voor visatoren.